Miljöpolicy

Vi använder oss av miljömärkta produkter i vår verksamhet och sätter människors hälsa, välstånd och säkerhet i centrum.

Miljöaspekten värderas högt i vår dagliga verksamhet och vår målsättning är att ständigt förbättra oss i vårt miljöarbete.

Vi använder oss av miljömärkta produkter i vår verksamhet och sätter människors hälsa, välstånd och säkerhet i centrum.
Vi informerar våra medarbetare för delaktighet och ansvar och vi gör ständigt förbättringar för miljön.

Miljöaspekten värderas högt i vår dagliga verksamhet och vår målsättning är att ständigt förbättra oss i vårt miljöarbete.

Kostnadsfri Rådgivning

Ring oss för att få en kostnadsfri rådgivning eller offert.

0702-04 58 99